Nasze doświadczenie w zestawieniu z liczbą gości pozwala nam mniej więcej oszacować wystarczającą ilość produktów potrzebnych do realizacji usługi przez cały czas jej trwania. Szacujemy zawsze z lekką górką; w przypadku niezwykle dużego zainteresowania uruchamiamy asortyment rezerwowy.